De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1870-1882

Winkler Prins-Encyclopedie

De grote Winkler Prins, negende druk.

Anthony Winkler Prins publiceert de populaire Geïllustreerde encyclopaedie. Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi