De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1847

Vlaams volkslied

Hippoliet Jan Van Peene (ca. 1860). ©

Hippoliet Jan van Peene dicht De Vlaemsche Leeuw, het officiële volkslied van de Vlaamse Gemeenschap.

Zij zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse Leeuw,
Al dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw.
Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Hier vind je de oorspronkelijke vellen waarop Van Peene het lied schreef.
Hier staat de volledige tekst van De Vlaamse Leeuw.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi