De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1835

Frans in Belgisch hoger onderwijs

Universiteitsbibliotheek in Leuven. © Wikimedia Commons

Aan de Belgische staatsuniversiteiten wordt het Frans als voertaal ingevoerd in plaats van het Latijn.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi