De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1828

Nederlands ongeschikt voor geneeskunde

Anatomieles van Dr. Nicolaes Tulp. © Rembrandt (1606–1669)

De Leidse medische faculteit verklaart dat het Nederlands ongeschikt is voor het onderwijs in de ontleedkunde, en dat medische examens in het Nederlands in plaats van in het Latijn de grootste kwakzalverij bevorderen.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi