De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1823

Nederlands enige taal in het zuiden

Nieuwe kaart van het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg (1816).

Taalbesluit van Willem I: Nederlands is in de zuidelijke provincies de enige officiële taal.

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi