De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1823

Nederlands enige taal in het zuiden

Nieuwe kaart van het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg (1816).
Nieuwe kaart van het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg (1816).

Taalbesluit van Willem I: Nederlands is in de zuidelijke provincies de enige officiële taal.

2017
geschiedenis

2017

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal verdwijnt

52 v.C. - 406 n.C.
geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

52 v.C.
geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?