De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1819

Nederlands officieel op Antillen

Titelpagina van het oudst bewaard gebleven drukwerk in het Papiaments (1837).

Nederlands geldt als de officiële voertaal in het onderwijs op de Antillen; men laat Papiaments in het lager onderwijs oogluikend toe.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi