De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1814

Eerste boek over zinsontleding

Bladzijde 14 uit Nederduitsche spraakkunst voor eerstbeginnenden.

N. Anslijn publiceert een Nederduitsche spraakkunst voor eerstbeginnenden, die als eerste is gebaseerd op zinsontleding.

Hier kun je de volledige tekst van Nederduitsche spraakkunst voor eerstbeginnenden vinden.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi