De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1806-1810

Napoleontisch wetboek

Lodewijk Napoleon Bonaparte. © Charles Howard Hodges (1764–1837)

Het Koninkrijk Holland wordt opgericht onder Lodewijk Napoleon. De Nederlandse taal blijft gehandhaafd als officiële taal naast het Frans. Er komt in 1809 een (Nederlandstalig) Wetboek Napoleon, dat wel geïnspireerd is door het Franse voorbeeld, maar toch veel eigen vaderlandse wetgeving kent.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi