De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1805

Woordenboek voor de Nederduitsche spelling

'Voorberigt' uit Nederduitsche spelling.

Het Woordenboek voor de Nederduitsche spelling van Matthijs Siegenbeek verschijnt, waarin hij zijn theoretische verhandeling uit 1804 in de praktijk uitwerkt.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi