De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1798

Nederlandstalige wetboeken

In Amsterdam dansen de mensen rond de vrijheidsboom na de Bataafse Revolutie. © H. Numan

De Bataafse Republiek krijgt de eerste grondwet. Daarin wordt gesteld dat er Nederlandstalige wetboeken moeten komen.

Art. 60: 'De vertegenwoordigende magt maakt zoodanige inrigtingen, waardoor het nationaal charakter ten goede gewysigd en de goede zeden bevorderd worden.'

Hier vind je de volledige tekst van de Bataafse grondwet.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi