De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1796

Nederlandstalige dagbladen verboden

Ook De Dordrechtse Courant, een Nederlands dagblad uit die tijd, moest zich onderwerpen aan de censuur van de Franse machthebbers.
Ook De Dordrechtse Courant, een Nederlands dagblad uit die tijd, moest zich onderwerpen aan de censuur van de Franse machthebbers.

Frans wordt de enige officiële taal in bezet Zuid-Nederland. Het onderwijs wordt in het Frans gegeven en Nederlandstalige dagbladen zijn verboden of moeten van een Franse vertaling worden voorzien. Die maatregelen gelden niet voor de Bataafse Republiek in het noorden.

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.
2017
geschiedenis

2017

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal verdwijnt

52 v.C. - 406 n.C.
geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

52 v.C.
geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?