De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1785

Roep om taalwetgeving

Kaart van Dendermonde uit 1788. Bron: Atlas van Loon

In Dendermonde verschijnt anoniem een Inleyding tot de grondregels der Vlaemsche spraek- en spelkonste, aentoonende De Verwarring, verschillig Gebruyk en Misbruyk dezer Taelbeschryvers, waarin de regering wordt opgeroepen om te komen tot een spellingsregels die verplicht moeten worden voor drukkers en in het onderwijs.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi