De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1777

Spellingregels die nog gelden

Adriaan Kluit. © Maria Petronella van Starkenburg 1790-1874

In Vertoog over de tegenwoordige spelling der Nederduitsche taal formuleert Adriaan Kluit spellingregels die nog steeds gangbaar zijn. Hij komt op: ik brand, hij brandt, hij keert, hij heeft gekeerd.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi