De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1766

Oudste letterkundig genootschap

De oprichtingsvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde werd gehouden in de Schuttersdoelen in Leiden. © Abr. Delfos

De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (MNL) wordt in Leiden opgericht. Dit letterkundig-historisch genootschap is een van de oudste nog bestaande verenigingen van Nederland. De MNL wil 'de beoefening van de schone letteren en de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde in hun onderlinge samenhang bevorderen'.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi