De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1750 (ca.)

Snoeymes der Vlaemsche Tale

Een kaartje van West-Vlaanderen uit 1744.

Een onbekende West-Vlaming publiceert in Frans-Vlaanderen Snoeymes der Vlaemsche Tale. Hij keert zich tegen het gebruik van Franse woorden en dialectwoorden, en pleit voor een praktische en eenvoudige spelling, die ook bij ontleende woorden opgaat, want 'wat gaat de afkomste van die vreemde woorden de Vlamingen aen?'

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi