De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1710

Ontdekking oorsprong Nederlands

Voorblad van het boek Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de Nederduytsche.

Lambert ten Kate constateert in zijn Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de Nederduytsche als eerste dat het Nederlands samen met de andere Germaanse talen, waaronder het Gotisch, 'uyt eene en dezelfde moeder gesproten zyn'.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi