De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1708

Volkstaal in het woordenboek

Het boek in een uitgave uit 1727.

Willem Sewel publiceert het vele malen herdrukte Groot Woordenboek der Nederduytsche en Engelsche Taalen. Hij neemt diverse volkstaalwoorden op.

Hier vind je het volledige woordenboek.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi