De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1708

Grammatica van de spreektaal

Het voorblad van Nederduytsche spraakkonst.

Grammatica van Willem Sewel: Nederduytsche spraakkonst. Hij meent dat het beste Nederlands in Noord-Holland gesproken wordt. Zijn uitgangspunt is de spreektaal en niet de schrijftaal.

Hier kun je het boek vinden. 

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi