De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1706

D/t-spelling

Arnold Moonen. © C. Kelder/F. Boonen

De grammatica van Arnold Moonen verschijnt: Nederduitsche spraekkunst, waarin de huidige d/t-spelling van werkwoorden wordt gepropageerd. Wel schrijft hij, net als de meesten van zijn voorgangers, het voltooid deelwoord nog fonetisch met -t, dus: gehoort, afgeleidt. 

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi