De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1678

Nederlands in Frankrijk

Vlaanderen in 1609. © Matthias Quad en Johannes Bussemacher

De omgeving van Rijsel en Calais komt onder Frans bestuur. Tot dan toe werd er Nederlands, of eigenlijk West-Vlaams dialect, gesproken. Vanaf dat moment wordt Frans de dominante taal. Toch zijn er in Frankrijk nog steeds mensen die een Vlaams dialect spreken.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi