De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1612

Bredero maakt volkstaal populair

Gerbrand Adriaenszoon Bredero. © 1619 Hessel Gerritsz (ca. 1581-1632)
Gerbrand Adriaenszoon Bredero. © 1619 Hessel Gerritsz (ca. 1581-1632)

Gerbrand Adriaensz. Bredero schrijft de Klucht van de koe. Het publiek smult ervan. Bredero zet zich af tegen de gekunstelde Brabantse rederijkerstaal en maakt veel Hollandse volkstaalwoorden en oude Nederlandse woorden populair. Aan hem danken we bijvoorbeeld de spreuk:

’t Kan verkeren.

'Amsteldammer is gheboren in 't jaer 1535'


Op de afbeelding staat:

Gerbrand Adriaensz Brederode Amsteldammer
is gheboren in 't jaer 1535, den 16.en Maert,
ghestoruen den 23.en Aug.ti des Jaers 1618, op d'uer
zyns gheboortes, tusschen 9. ende 10 ueren 's voormiddaghs.

Het Letterkundig Museum in Den Haag maakte een kort filmpje over Bredero.

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.
2017
geschiedenis

2017

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal verdwijnt

52 v.C. - 406 n.C.
geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

52 v.C.
geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?