De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1610

Hollands als standaardtaal

Het oude Raadhuis in Amsterdam (in het Hollands Gewest) dat in 1651 afbrandde. © Pieter Jansz. Saenredam (1597–1665)

De benaming Hollands wordt gebruikt in de algemene betekenis 'Nederlands'. Dat komt doordat er een bovenregionale standaardtaal in de grote Hollandse steden is ontstaan, een taal die in meerdere regio's gesproken wordt.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi