De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1575

Universiteit van Leiden

De Universiteitsbibliotheek Leiden in 1610. © Jan Cornelisz. van 't Woudt, genaamd Woudanus (ca.1570 - 1615)
De Universiteitsbibliotheek Leiden in 1610. © Jan Cornelisz. van 't Woudt, genaamd Woudanus (ca.1570 - 1615)

In Leiden wordt de eerste Noord-Nederlandse universiteit opgericht, onder andere voor de opleiding van predikanten van de gereformeerde kerk. De voertaal aan alle universiteiten is Latijn.

2017
geschiedenis

2017

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal verdwijnt

52 v.C. - 406 n.C.
geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

52 v.C.
geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?