De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1457

Nederduits en Hoogduits

Tegenwoordig verspreidingsgebied Nederlandse (de rode kleuren) en de Nederduitse dialecten (gelig).
Tegenwoordig verspreidingsgebied Nederlandse (de rode kleuren) en de Nederduitse dialecten (gelig).

De termen Nederduits en Hoogduits worden voor het eerst vermeld. Het verschil tussen hoog en neder is een geografische aanduiding: het Hoogduits werd gesproken in de hooggelegen streken ten zuiden van de lijn Keulen-Berlijn, het Nederduits aan de benedenloop van de grote rivieren (Rijn, Ems, Weser, Elbe). Vanaf de zestiende eeuw wordt Nederduits gebruikt voor 'Nederlands'. Pas in de negentiende eeuw krijgt de naam Nederlands de overhand.

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.
2017
geschiedenis

2017

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal verdwijnt

52 v.C. - 406 n.C.
geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

52 v.C.
geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?