De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1329-1547

Friestalige oorkonden

Friese opstalboom waarbij recht werd gesproken en oorkonden werden geschreven. © 1790 Conrad Bernhard Meyer

Uit deze periode stammen meer dan duizend Friestalige oorkonden. Een opvallend element in sommige oorkonden is de eeuwigheidsformule die soms bij rechtshandelingen, zoals bij het sluiten van vrede, wordt gebruikt.

'Soe di wynd fan dae vlkenum wayth'

Een van de zinnen uit de formule luidt:

(...) alderlang ende alsoe langhe, soe di wynd fan dae vlkenum wayth ende ghers groyt ende baem bloyt ende dio sonne optijocht ende dyo wrald steed

(...) eeuwig en altijd en zolang de wind van de wolken waait en gras groeit en de boom bloeit en de zon opgaat en de wereld bestaat

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi