De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1226-1250

Eerste Nederlandse wetenschapswoorden

Een medisch glossarium uit de vijftiende eeuw. © Wikimedia Commons

In de dertiende eeuw verschijnen de eerste werken met wetenschappelijke kennis. Zo is een fragment bewaard gebleven van een plantenglossarium uit Vlaams-Artesië of Frans-Vlaanderen: een lijst van Latijnse plantennamen met Nederlandse woordverklaringen.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi